Jdi na obsah Jdi na menu
 


Marketingový mix

     Jak správně zvolit jednotlivé složky marketingové mixu? Tato otázka musí samozřejmě zajímat každého manažera společnosti. Ale co je ten mix???

     Marketingový mix představuje plánovací dokument, kdy společnost musí definovat všechny faktory, které sehrávají různé důležité faktory při navrhování produktu. Nejvíce se využívá zkratka 4P. Ale v dnešní době máme už i 7P:-)

4P

Pruduct - produkt

Price - cena

Place - místo

Promotion – propagace

V roce 1995 významný marketér vymyslel další pojmy

6P

Politics – politické rozhodnutí

Public opinion – veřejné mínění

A aby toho nebylo málo v tak vymyslel Kotler další P

People – lidé

 

     V této kapitole si také trochu rozebereme pojem 4C. je to tzv. zákaznický marketingový mix.

 

Customer – zákazník

Cost – cena

Konvenience – dostupnost

Communications – komunikace

 

     U těchto pojmů si ani více nejde rozebírat. Snad každý toto označení chápe a musí je rozpracovávat podle jednotlivých společností. Každá firma má jiné výrobky a vyvíjí svoji podnikatelskou činnost v jiném oboru, okrese, atd.