Jdi na obsah Jdi na menu
 


Porterova analýza

Porterova analýza

Je určována působením pěti základních činitelů:
1.    Vyjednávací sílou zákazníků
2.    Vyjednávací sílou dodavatelů
3.    Hrozbou vstupu nových konkurentů
4.    Hrozbou substitutů
5.    Rivalitou společností působící na daném trhu
Definice:
Porterova analýza - slouží ke zmapování faktorů, které ovlivňují vyjednávací pozici firmy v odvětví. Mezi analyzované faktory patří vyjednávací síla zákazníků, vyjednávací síla dodavatelů, hrozba vstupů nových konkurentů, hrozba substitutů a rivalita firem působících na daném trhu.[HANZELKOVÁ, 2009, s. 109]
 
 

17022011995.jpg

                               Snad tento obrázek přečtete:-)))

Konkurenční rivalita

     První Porterovou silou je konkurenční rivalita. Při analýze této síly je třeba podívat se na to, jak velké jsou na daném trhu konkurenční tlaky, kolik nás vlastně bude stát, aby se o našich produktech někdo dozvěděl, jak moc budeme schopni v praxi rozvinout a využít naše konkurenční výhody, jakou má daný trh dynamiku a jestli vůbec budeme schopni s konkurencí držet krok.[ www.businessvize.cz]
 
Hrozba vstupu nových konkurentů na trh
     Další silou je hrozba vstupu nových konkurentů. Ta je velice důležitá u nových, rychle se rozvíjejících oborů. Příkladem trhu mohou být mobilní telefony. Tento trh nejprve dominovala Nokia se systémem Symbian. Pak ale přišel např. BlackBerry, který trh rozvířil a také Apple spolu s Googlem.
 
Hrozba substitutů
     Třetí silou z kategorie konkurenčního prostředí je hrozba vzniku substitutů. Tou přitom nemusí být nutně jen otřepaný mikroekonomický příklad o rohlících a houskách. Substituty se v tomto případě myslí cokoliv, co nějakým způsobem nahradí zákazníkovi službu nebo produkt, který poskytujete zrovna vy. Nemusí to rozhodně být dokonalý substitut jako rohlík a houska, ba dokonce to z pohledu Porterovy analýzy nemusí být substitut vůbec. V češtině se u této síly totiž setkáte i s trochu trefnějším překladem – hrozba vzniku náhražek. Abychom uvedli nějaký konkrétnější příklad, tak mějme například soukromou vysokou školu, která poskytuje studium MBA. Náhražkou za její služby může být firma, která bude poskytovat zájemcům obdobné znalosti, avšak bez akademického titulu a diplomu. Ta přirozeně osloví jen ty, kterým jde primárně o znalosti a nikoliv o „papír.“ Při analýze této síly proto padají otázky, jako jakou věrnost vykazují zákazníci značce nebo určitému typu produktu, jak moc náchylní jsou k hledání substitutů a potažmo jak moc jsou spokojeni se současnou situací. [www.businessvize.cz]
 
Vyjednávající síla zákazníků
     Silou kupujících se myslí zejména jejich vyjednávací síla o ceně, a to ať už ta přímá, kdy skutečně dojde k licitaci se zákazníkem, anebo ta nepřímá, kdy zákazník prostě může začít odebírat míň zboží nebo služeb anebo může odejít jinam. Přitom zejména síla kupujících je od vzniku krize velice důležitým faktorem, který se nevyplatí podceňovat ani tehdy, kdy se zaměřujete čistě na retailové produkty. Dnes už je totiž běžné, že zákazník zcela otevřeně a významně ovlivňuje cenu takových komodit jako je pojištění, bankovní služby, auto, spotřební elektronika, nábytek, telekomunikační služby atd. [www.businessvize.cz]
 
Vyjednávající síla dodavatelů
      Konkurenční postavení společností také záleží rovněž na vyjednávající síle dodavatele. Potenciální segment může být nepřitažlivý, pokud jsou zde potenciální a stávající klienti a dodavatelé s vysokou či rostoucí kupní sílou.
 
Lze říci, že potenciální i stávající zákazníci mají vůči dodavateli velice silnou pozici a to především:
-          Zákazníci mohou přejít ke konkurenci.
-          Každý zákazník je citliví na změny cen produktů a služeb.
-          Zákazník ovlivňuje další obchod firmy.
-          Atd.
 
Vyjednávající síla dodavatelů může být vysoká zejména:
-          Je-li dodavatel na daném trhu velkým, případně významným dodavatelem a na danému trhu existuje poměrně omezený počet dodavatelů. Síla dodavatele zvyšovat cenu, a tím zmenšovat užitek kupujícího je také závislá na tom, jak je dodavatel vzdálen volné konkurenci. [KEŘKOVSKÝ, 2006, s. 54]
-          Zboží, které zákazník poptává je vysoce diferencované a v důsledku toho nemůže zákazník snadno přejít ke konkurenci. [KEŘKOVSKÝ, 2006, s. 54]
-          Atd.
 
Hrozba vstupů nových konkurentů je snižována, pokud:
-          Fixní náklady na vstup na trh jsou velké.
-          Ostatní společnosti budou na vstup nové firmy reagovat např. cenovou válkou.
-          Jsou náklady velice vysoké a je zde velké riziko.
-          Společnosti na trhu mají konkurenční výhodu.
-          Atd.
 
Hrozba substitutů je snižována pokud:
-          Základy přestupu jsou velké.
-          Atd.
 
Rivalita společností působící na daném trhu může být vysoká pokud:
-          Trh je velmi málo rostoucí
-          Je zde mnoho konkurenčních společností
-          Zisky v určitém oboru jsou malé a konkurence sleduje strategii přežití
-          Bariéra odchodu z určitého oboru podnikání je veliká.
-          Atd.
 
Zdroje:
Keřkovský, M. – Vykypěl, O.:Strategické řízení – teorie pro praxi., 2. Vydání, C.H.Beck, 2006. ISBN 80 – 7179 – 578 – X
Hanzelková,A., Keřkovský, M., Odehnalová,D., a Vykypěl, O. Strategický marketing. Teorie pro praxi. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009 ISBN 978-80-7400-120-8