Jdi na obsah Jdi na menu
 


Produkt - životní cyklus výrobku

11. 8. 2010

 

Produkt

Co je to produkt?

Produkt/výrobek mohu definovat jako vše, co mohu nabídnout ke koupi, k použití ke spotřebě – co uspokojuje PPO (potřeby, požadavky, očekávání) potenciálních a stávajících zákazníků.

Úrovně produktu

Každý produkt má určité základní rozdělení. Na nejnižší úrovni je tzv. Základní produkt, který odpovídá na otázku: co potenciální zákazník vlastně opravdu kupuje – je to tzv. jádro produktu.

Na druhé úrovni produktu je tzv. vlastní produkt. Toto se ještě rozděluje na: funkci výrobku, design, úroveň kvality, název výrobku, a samozřejmě i balení.

A konečně je i třetí úroveň – tzv. rozšířený produkt. Patří sem např. doplňková služba výrobku dané společnosti.  Každá společnost si v dnešní situaci musí zákazníkovi nabídnout ucelené řešení jeho problému. Takže když si např. koupím televizi – dostanu automaticky záruku, naistalování zdarma u něho doma, návod na použití, opravu, bezplatnou telefonní linku, atd.

 Stupňová analýza produktu
 

bez-nazvu.png

·                1. stupeň – jádro -
Představuje řešení přání, potřeb a problémů potenciálního zákazníka, splnění jeho očekávání. Toto je rozhodující z hlediska získání nových potenciálních zákazníků, navýšení zisku z prodeje, samozřejmě spokojenosti stávajících klientů atd. V této oblasti se pohybujeme v pocitové oblasti. Společnost se v rámci vhodně zvolené marketingové komunikace předkládá potenciálnímu zákazníkovi řešení jeho problému (potenciální zákazník dost často neví, do doby příslušné kampaně, že nějaký problém má).
 
 
·                2. stupeň – vlastní produkt -
Je tvořen souborem různých charakteristických vlastností, kte­ré potenciální a stávající zákazník od produktu vyžaduje a které mezi sebou výrobky/služby se stejným jádremodli­šují. Dost často se jedná o technologické vybavenosti výrobku.
 
 
·                3. stupeň – doplňkové služby k produktu -
Představují dodatečné služby pro zákaz­níky, např. servis po prodeji, bezplatné opravy, zvýhodněné platební podmínky, poradenství, celoplošná reklama pro širokou veřejnost, reklamní stojany, cenové slevy, ochutnávky, atd. Tyto doplňkové služby, přidáváme k vlastnímu produktu, jsou jeho součástí či součástí smluvních ujednání. Právě těmito doplňkovými službami můžeme velmi upoutat zákazníkovu pozornost. [KAŠÍK, 2009, s.66]
 
 
·                4. stupeň - potenciál produktu pro jeho konkurenční odlišení -
Odlišuje produkt od konkurence souborem specifických vlastností, vychází z marketingových analýz pod­niku a mj. obsahuje:
-          Slabé stránky vlastního produktu, jejich identifikaci a návrhy/nástroje k odstranění
-          Silné stránky vlastního produktu, které jsou důležité např. z hlediska posílení sebevědomí podniku, zlepšení obchodní argumentace, získání konkurenční výhody, atd.
-          Identifikaci silných stránek konkurenčního produktu, např. jak proti nim argumentovat, vyvarovat s překvapení, atd.
-          Objevení slabin konkurence a konkurenčních produktů [KAŠÍK, 2009,s.66]
 

Životní cyklus výrobku

 

Obrazek

  Tento graf ukazuje čtyři etapy produktu. Každá organizace, která hodlá uvést nový produkt na trh, usiluje o to, aby byl velice úspěšný. Průběh a délka se přesně nedají určit a je na každém produktu, jak se bude vyvíjet.

 
Životní cyklus výrobku (PLC – The Product Life Cycle) – je velice významný marketingový faktor.
 
 
Zaváděcí fáze produktu – V tomto období zpravidla společnosti nedosahují za produkt/službu zisk – často jsou dosahováno ztráty. Je to dáno hlavně díky vysokým nákladům spojeným se zaváděním výrobku.
 
Růstová fáze – Je to druhé období produktu, které se vyznačuje rychlou adaptací produktu na trhu. V této době začínají společnosti zisky z daného produktu.
 
Fáze zralosti - je další období poklesu růstu prodejů určitého produktu společnosti v důsledku přijetí většiny potenciálních a samozřejmě stálých zákazníků. V tomto období je u výrobků zisk stabilní.
 
Fáze úpadku – zisk klesá a prodeje se snižují.
Této vývojové fáze nemusejí projít všechny produkty.
 
    Zdroj:
KOTLER, Philip; ARMSTRONG, Gary. Marketing. Praha : Grada, 2004, Dotisk 2007, 2006. ISBN 80-247-0513-3
 
KAŠÍK, Milan; HAVLÍČEK, Karel. Marketing při utváření podnikové strategie. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., v edici EUPRESS, 2009. ISBN 978-80-7408-022-7